Bestuur

Voorsitter
Hoof
Adjunkhoof
Akademie Senior Fase
Akademie Senior Fase
Akademie Junior Fase
Opvoedkundige Hulpdienste en Dissipline
Voorsitter
Hoof

Mnr W Rothmann

hoof@skuilkrans.com

Adjunkhoof
Akademie Senior Fase

Me M Fourie

dps@skuilkrans.com

Akademie Senior Fase

Me J Lubbe

dps2@skuilkrans.com

Akademie Junior Fase

Me J Brittz

dpj@skuilkrans.com

Opvoedkundige Hulpdienste en Dissipline

Mnr A Schutte

hoddpo@skuilkrans.com

Administrasie

Admin
Ontvangs
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Vroeë Kinderontwikkeling
Admin

Me L van Staden

admin@skuilkrans.com

Ontvangs

Me M Pretorius

ontvangs@skuilkrans.com

Graad 1

Me S Bester

gr.1@skuilkrans.com

Graad 2

Me L Swart

gr.2@skuilkrans.com

Graad 3

Me M Rawbottom

gr.3@skuilkrans.com

Graad 4

Me Z Fourie

gr.4@skuilkrans.com

Graad 5

Me S Mouton

gr.5@skuilkrans.com

Graad 6

Me A Wagenaar

gr.6@skuilkrans.com

Graad 7

Me A van Coller

gr.7@skuilkrans.com

Vroeë Kinderontwikkeling

Ander

Sport
Finansies
Debiteure
Media
Opvoedkundige Sielkundige
Sport
Finansies
Debiteure
Media
Opvoedkundige Sielkundige

Besoek ons


 

Adres:
​Straatadres: Gracelaan 36, Murrayfield, 0184
Posadres: Posbus 72055, Lynnwoodrif, 0040
Kontaknommer: 012 803 7103/4
Faksnommer: 012 803 3198