Hoof

Mnr PA van Coller

Adjunkhoof

Mnr M Bester

DPO

Mnr R Saaiman

HOD Intersenfase

Me M Fourie

HOD Grondslagfase en Graad 1

Me J Brittz

Graad 3

Me M Venter

Bestuur en Vakhoof Wiskunde

Me I Lübbe

Vakhoof NW

Me M Botha

Sportbestuurder

Mnr H Olivier