Bestuur

Hoof – Mnr PA van Coller

Adjunkhoof – Mnr M Bester

DPO
Mnr R Saaiman

HOD Intersenfase
Me M Fourie

HOD Grondslagfase en Graad 1
Me J Brittz

Graad 3
Me M Venter

Bestuur en Vakhoof Wiskunde
Me I Lübbe

Vakhoof NW
Me M Botha

Sportbestuurder
Mnr Hansie Olivier