Mnr W Rothmann

Mnr W Rothmann

Hoof

Me M Fourie

Me M Fourie

HOD Intersenfase

Me M van der Merwe

Me M van der Merwe

Bestuur en Vakhoof Engels: Kultuurhoof

Me M Fourie

Me M Fourie

Adjunkhoof - Waarnemend

Me J Brittz

Me J Brittz

HOD Grondslagfase en Graad 1

Mnr H Olivier

Mnr H Olivier

Sportbestuurder

Mnr A Schutte

Mnr A Schutte

DPO

Me I Lubbe

Me I Lubbe

HOD Intersen en Seniorfase

Opvoedende onderrig optimaal te laat plaasvind en om toe te sien na die kultuur van Laerskool Skuilkrans en Skuilkrans Kleuterskool, en in die besonder die Christelike aard van die onderwys wat aangebied word, met Afrikaans as voertaal, en in pas met die ontwikkelende Afrikaanse kultuur.

Om ‘n skool te wees,
waar ons omgee,
opbou en aanhou streef
na waar ons glo enige
iets is moontlik.

Interne Departementshoofde


Me M Venter

Me M Venter

Grondslagfase

Me M Botha

Me M Botha

Intermediëre en Seniorfase

Mnr van Blommestein

Mnr van Blommestein

Grondslagfase