Opvoedende onderrig optimaal te laat plaasvind en om toe te sien na die kultuur van Laerskool Skuilkrans en Skuilkrans Kleuterskool, en in die besonder die Christelike aard van die onderwys wat aangebied word, met Afrikaans as voertaal, en in pas met die ontwikkelende Afrikaanse kultuur.

Om ‘n skool te wees,
waar ons omgee,
opbou en aanhou streef
na waar ons glo enige
iets is moontlik.