Skuilkrans Kleuterskool bestaan sedert 1993, as deel van Laerskool Skuilkrans. Aanvanklik was die kleuterskool gevestig op die Laerskool se terrein. As gevolg van ons volgehoue groei het ons `n perseel aangekoop, waar ons tans 'n baie goed toegeruste kleuterskool bedryf.

Skuilkrans Kleuterskool is oorkant Laerskool Skuilkrans geleë in Clyde Str 22, Murrayfield.

By ons kleuterskool streef ons daarna om Christelike waardes en norme te handhaaf.

Daar is 8 goed opgeleide personeellede en 2 assistente, wat dit vir ons moontlik maak om 'n hoë standaard te handhaaf .

Elke kind is vir ons belangrik en moet met liefde hanteer word, sodat hy/sy tot sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

​Ons beskik oor die nodige Spraak- en Arbeidsterapeute, indien nodig.

Die volgende buitemuurse aktiwiteite word by die skool aangebied:

gimnastiek, swem, pottebakkery, ballet, golf, Voortrekkers, dans, rugby, judo, Micky Maths, Just Click en Playball.

​Ons beskik oor 'n naskoolsentrum op die terrein. Vir die gerief van die ouers, is ons elke vakansie oop, behalwe tydens Desembermaand.

WISKUNDE
Aktiwiteite uit KABV
Liedjies en Musiekaktiwiteite
Perseptuele aktiwiteite
Telrympies
Temabesprekings
Wetenskapeksperimente
Vryspel
Roetine

TALE
Aktiwiteite uit KABV
Stories
Dramatisering
Grootboeke/prente
Lees van prente
Bespreking van prente
Perseptuele aktiwiteite
Nuus
Gedigte/rympies
Musiek/liedjies
Temabesprekings
Bewegingsaktiwiteite
Roetine
Vryspel

LEWENSVAARDIGHEDE
Aktiwiteite uit KABV
Bewegingsaktiwiteite
Liedjies en musiek
Gedigte en rympies
Temabesprekings
Verjaarsdae
Roetines
Vryspel