Kleuterskool


Skuilkrans se uitstekende pre-primêre skool se nuwe gebou is in Augustus 2013 in gebruik geneem en het sedertdien dinamiese groei ervaar. Daar is tans 5 Graad R-klasse en 3 GraadRR klasse. Die Kleuterskool is oorkant die Laerskool geleë en beskik oor ʼn pragtige terrein, goeie kleuterskoolfasiliteite, unieke klaskamers en groot ruimte waar kinders kan speel. Die leerders neem deel aan verskeie aktiwiteite asook opvoedkundige programmeen die Graad R leerders vorm ook deel van die skool se Buksiekoor en Mini-sporte.
Daar is tans 199 leerders ingeskryf by die Kleuterskool, terwyl daar 8 onderwysers en 3 assistente is.

Die Graad 1-3 departementshoof werk noukeurig saam met die hoof en personeel van die Kleuterskool om die bes moontlike opvoeding en onderrig vir die leerders te verseker. Daar is tans ʼn duidelike standaardverskil in die Graad 1 jaar, tussen die leerders wat van Graad R vanaf Skuilkrans Kleuterskool kom, teenoor die leerders wat van ander kleuterskole en/of huise kom. Die doelwit van die skool is om die hoër standaard vanuit Skuilkrans Kleuterskool op ʼn manier vroeër in die stelsel op te neem vir beter ontwikkeling van leerders van ander kleuterskole en/of huise.

Met laasgenoemde in gedagte, asook die konstante groei wat in leerdergetalle ervaar word en die doelwit om minder kinders per klas te akkommodeer, is dit duidelik dat daar steeds groot potensiaal vir uitbreiding van die Kleuterskool is.

[metaslider id=5263]

Die Personeel

Me S Campher (hoof)
Me I van Rooy
Me L Schoeman
Me A Maree
Me C Swart
Me C Grobler
Me C Brits
Me Schoultz

Assistente

Me S de Beer
Me E Horak
Me M Schoultz
Me R Ferreira (Admin)

DAAGLIKSE ROOSTER

AANKOMS EN VRYSPEL WISKUNDE

 • Aktiwiteite uit KABV
 • Liedjies en Musiekaktiwiteite
 • Pereptuele aktiwiteite
 • Telrympies
 • Temabesprekings
 • Wetenskapekprimente
 • Vryspel
 • Roetine
07:30-08:05 35MIN
 • Groettyd
 • Verjaarsdae
 • Register
 • Nuus
 • Weerkaart

ONDERWYSERBEGELEIDE AKTIWITEITE

08:05-09:00 55MIN SKEPPENDE AKTIWITEITE
(elke dag: 1 hoofaktiwiteit + 2/3 ander  aktiwiteite)VRYSPEL  BINNEHUIS OPRUIMING
 TALE

 • Aktiwiteite uit KABV
 • Stories
 • Dramatisering
 • Grootboeke/prente
 • Lees van prente
 • Bespreking van prente
 • Perseptuele aktiwiteite
 • Nuus
 • Gedigte/rympies
 • Musiek/liedjies
 • Temabesprekings
 • Bewegingsaktiwiteite
 • Roetine
 • Vryspel
09:00-09:30 30MIN ONDERWYSERBEGELEIDE AKTIWITEITE
09:30-10:00 30MIN Toiletroetine
Taal, wiskunde en lewensvaardighede
10:00-10:20 20MIN VERVERSINGS
10:20-11:20 60MIN VRYSPEL BUITE OPRUIMING
11:20-11:40 20MIN KOELDRANK LEWENSVAARDIGHEDE

 • Aktiwiteite uit KABV
 • Bewegingsaktiwiteite
 • Liedjies en musiek
 • Gedigte en rympies
 • Temabesprekings
 • Verjaarsdae
 • Roetines
 • Vryspel
11:40-11:50 10MIN Toiletroetine
Taal, wiskunde en lewensvaardighede
11:50-12:10 20MIN ONDERWYSERBEGELEIDE AKTIWITEITE
12:10-12:30 20MIN Daaglikse STORIE
12:30-13:00 30MIN Rus/stiltetyd en vertrektyd

 

Buitemuurse-Akriwiteite

(Vir privaat betaling – is nie ingesluit by skoolgelde nie)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Experiland Just Click Playball Rugga Rugby Playball
Pottery Judo Swem Miki Maths Swem
Gimnastiek