1) Babbelfees​​

Die Babbelfees word reeds in Februarie aangebied. Alle leerders van Graad 1-7 mag deelneem. Massadeelname word aangemoedig. Items soos toesprake, poësie en lees word aangebied. Elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat.

2) Leesweek​​

Die leesweek word in kwartaal een gehou. Elke dag word ‘n aktiwiteit aangebied om leerders aan te moedig om te lees, byvoorbeeld besoeke deur skrywers, boekopvoerings, die aantrek soos boekkarakters, leesmarathon en boekuitstallings.

3) Drama​​

Laerskool Skuilkrans beskik oor 2 dramagroepe. Leerders kom vir oudisies vir deelname aan kompetisies. Diegene wat nie gekies word nie, ontvang steeds afrigting en neem deel aan opvoerings tydens ander geleenthede, byvoorbeeld Paasdiens, Hemelvaart, Erfenisdag en Kersdienste.

Leerders kry voortdurend die geleentheid om oudisies vir nuwe produksies af te lê.

​Dramakompetisies:

Pretoria Eisteddfod:

Die dramagroep (Gr 4 -7) skryf in vir die kompetisies.

Ander afdelings waarvoor leerders ingeskryf word is: Formele en gedramatiseerde poësie, onvoorbereide lees, monoloë, ens.

Die Pretoria Eisteddfod word gewoonlik tydens April/Mei aangebied.

​Pierneeffees:

Die dramagroep (Gr -7) skryf in vir die kompetisies.

Ander afdelings waarvoor leerders ingeskryf word is: Formele en gedramatiseerde poësie, onvoorbereide lees, monoloë, ens.

​Die Pierneeffees word gewoonlik in April aangebied.

​Die Pretoria Kunsvereniging-kompetisie:

Dit word gewoonlik in Augustus aangebied.

Leerders kan inskryf vir voorgeskrewe of eie poësie.

Skuilkrans se musieksentrum skryf ook leerders in en die Seniorkoor neem ook deel.

​Pretoria Schools’ Speech Festival:

Massadeelname deur leerders word aangemoedig. Engelse gedigte word voorgedra en deelnemers kan ook onvoorbereid lees. Elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat. Die Festival vind in September plaas.

4) VCSV​​

Vind elke Vrydag tydens tweede pouse in die saal plaas. Daar word saam gesing en ‘n boodskap word gelewer. Verskeie uitreikgeleenthede na byvoorbeeld ouetehuise word gereël.

5) Seniorkoor

​Die Seniorkoor onder leiding van Me S. Louw oefen Maandae en Woensdae vanaf 17:00 – 18:30. Dit bestaan uit leerders van Graad 4-7.

​Die koor tree by verskeie geleenthede op, byvoorbeeld die Jakaranda Winterskonsert asook interne geleenthede soos die Paasdiens.

Hulle neem deel aan kompetisies soos die Pretoria Eisteddfod asook die Afrikaanse Kunsvereniging se kompetisie.

6) Redenaars​​​​

Leerders kry die geleentheid om aan verskeie redenaarskompetisies deel te neem:

– ATKV Redenaars:

‘n Beredeneerde toespraak asook onvoorbereide toespraak (Gr 6/7) word gelewer. Die eerste rondte word gewoonlik gedurende April gehou.

– Radikale redenaars:

Leerders kan inskryf vir verskillende afdelings soos: beredeneerde toesprake, verwelkomingstoespraak asook voorbereide lees. Toesprake kan in Afrikaans of Engels gelewer word. Spanredenaars word ook aangebied. Die kompetisie vind in Augustus/September plaas.

  • ​Kansvatter Redenaars:

Leerders kan inskryf om ‘n beredeneerde toespraak in Afrikaans of Engels te lewer. Rondte een van die kompetisie vind in Mei plaas en die finale rondte in September.

  • Oppie tong af:

Leerders kry ‘n geleentheid om ‘n beredeneerde toespraak in Afrikaans of Engels te lewer.

​Leerders mag ook inskryf vir spanredenaars. Rondte een vind in Julie/Augustus plaas.

​- Abe Bailey tweetaligheidskompetisie:

Graad 6 en 7 leerders kry die geleentheid om ‘n toespraak in Afrikaans en Engels gekombineerd te lewer. Die doel van die kompetisie is die bevordering van tweetaligheid en word in Junie aangebied.

​- Skuilkrans Public Speaking competition:

Dit is ‘n interne kompetisie vir Graad 4-7. Uitdunne word in klasverband gehou en ‘n gala-aand word gehou waar 20 finaliste optree. Dit vind gewoonlik gedurende Mei plaas.

7) Kiekieblad

Die kiekieblad word sedert 2010 gepubliseer. Dit is ‘n voortreflike blad wat by enige publikasie kan kers vashou. Elke jaar is daar meer innoverende idees wat die publikasie anders maak. Die blad weerspieël alles wat gedurende die jaar by Skuilkrans gebeur ten opsigte van sport, kultuur, akademie, pret en vele meer. In 2015 het die skool sy 40ste bestaansjaar gevier. ‘n Spesiale blad gevul met die skool se geskiedenis is uitgegee. Die kiekieblad is ‘n tydlose herinnering aan hulle laerskooljare vir elke Skuilie.

8) Skoolkoerant

​Laerskool Skuilkrans se skoolkoerant, Kransnuus, het in 2015 die eerste keer verskyn met behulp van agt ywerige joernaliste as redaksielede.

In 2016 haal Kransnuus die top vyf in Gauteng se Beeld skoolkoerantkompetisie .

In 2017 skop die koerant af met 24 redaksielede en sommer baie entoesiasme.

9) Buksiekoor

Die Buksiekoor onder leiding van mev. A. Stals bestaan uit Graad 1-3 leerders. Hulle oefen Maandae en Woensdae vanaf 13:45 tot ongeveer 15:00. Hulle tree ook jaarliks saam met ‘n bekende kunstenaar op.