Kultuur


Saam met akademie en sport, vorm kultuur die derde belangrike been van die fokus van die skool. Kultuuraktiwiteite waaraan die skool deelneem, sluit in: ATKV Redenaars, Pretoria Eisteddfod, AbéBailleyTweetaligheidskompetisie, Buksie- en Seniorkooroptredes en Kultuvaria. Verder is daar KansvatterRedenaars, SpeechFestival, Pretoria EnglishSchoolFestival enMathsChallenge.

In 2016 het die skool ʼn uiters suksesvolle Revue produksie aangebied waaraan al die leerders vanaf Graad 4 tot 7 deelgeneem het.  ʼn Opgeleide, passievolle koorleier is ook in 2016 aangestel wat weer ʼn seniorkoor op die been gebring het wat al by verskeie geleenthede opgetree het.

Laerskool Skuilkrans is ook besig om as ʼn entiteit die skool weer te vestig as ʼn kultuurskool deur deel te neem aan gesogte prestige aande.