Mediasentrum


Die mediasentrum is ʼn lees-sentrum waar kinders se liefde vir lees aangemoedig en hul lees- en leervaardighede aangewakker word. Daar is boeke, tydskrifte, koerante, ander interessante leesstof, inligting vir opdragte en DVD’s beskikbaar. Daar is ook skryfbehoeftes te koop vir spesifieke en dringende behoeftes van leerders.

Die mediasentrum bied aan leerders die geleentheid om navorsing te doen en inligting in te samel vir spesifieke take en opdragte in die verskillende vakke, soos deur die personeel gekoördineer. Daar is ʼn aparte klaskamer beskikbaar vir naslaanwerk.

Die relevansie van boeke word gedurig geëvalueer en ou boeke word, as deel van ʼngemeenskapsuitreikprojek, aan ouetehuise geskenk.