Naskoolsentrum

Die skool bedryf tans 2 onafhanklike naskoolsentrums wat voorsiening maak vir die behoeftes van werkende ouers: Die Junior Naskool vir Graad R en RR leerders by Skuilkrans Kleuterskool en die Senior Naskool vir Graad 1-7 leerders by Laerskool Skuilkrans. Die fokus van die Junior Naskool is hoofsaaklik om kinders na skool, onder toesig te laat eet, rus en speel.

Die fokus van die Senior Naskool is om leerdersakademies te ondersteun deur ʼn huiswerksentrum te wees. Daar is tans 117 leerders en 7 personeel by die Junior Naskool en 134 leerders en 8 personeel by die Senior Naskool.

Ons Naskoolsentrum is oop gedurende April, Junie en September vakansies vanaf 07:00-17:30 maar is Desember vakansie gesluit. Ons open weer in Januarie saam met die skool.

Naskoolsentrum
 • Me C van der Merwe (Hoof)
 • Junior (Graad 1-3)
 • Senior (Graad 4-7)
 • Kontaknommer 012 803 7103
 • Gracelaan 36, Murrayfield
   
Kleuterskool Naskoolsentrum     
 • Me L Pieterse (Hoof)
 • Graad RR – R
 • Kontaknommer 010 593 4303 of 012 803 4353
 • Clydestraat 22, Murrayfield
   
Tye
 • Gedurende Skoolkwartale – Maandae tot Vrydae 12:00-17:30

 

Ons Naskoolsentrum bied aan:

 • Veilige, vriendelike versorging.
 • Ervare, opgeleide personeel.
 • Huiswerk en studiegeleenthede vir Gr 1 – 7.
 • Register word geneem van leerders wat uitgaan na buitemuurse-aktiwiteite en weer terugkom.
 • Veilige speelterrein.
 • Maaltye wat in kinders se smaak val.
 • Verversings en snoepwinkel elke middag.
 • Gedurende die somer is daar op ‘n Vrydag waterpret, mits die weer dit toelaat.
 • Bewusmaking van natuur – voertafel vir voëltjies.
 • Leerders kry geleentheid om te sosialiseer met maats en verskillende persoonlikhede te leer ken.