Boodskap van ons nuwe Hoof Mnr W Rothmann volg binnekort.

Laerskool Skuilkrans is geleë in Murrayfield, Pretoria en is binne ʼn radius van 5km vanaf Meyerspark, Silverton, Die Wilgers,La Montagne en verskeie uitbreidings. Die skool is geopen in Januarie 1975 en was eers bekend as Laerskool Murrayfield voordat dit gedurende November 1975 verander is na Laerskool Skuilkrans.

Die skool se embleem bestaan uit ’n kandelaar met drie arms. Dit simboliseer die opvoedkundige vennootskap tussen God as middelpunt, met ouers en kinders aan weerskante. Die leuse van die skool is “Glo en Streef”.

Laerskool Skuilkrans streef na voortreflike akademiese onderrig, geesdriftige sportbeoefening, verrykende kultuurbelewing, waardegedrewe karakterontwikkeling en goeie dissipline. Dit is ʼn Afrikaans Christelike skool, maar sluit geen persoon met ander geloof, waardes en norms uit nie.

​Elke onderwyser en ouer onderneem om die skool se gedragskode te ondersteun sodat elke leerder ʼn regverdige kans gegun word om optimaal te ontwikkel en goeie landsburgers te word. Die ideaal van die bestuur is om binne ʼn gebalanseerde Afrikaanse skoolmilieu ruimte te skep om die unieke aard van elke leerder te laat gedy.

​Mnr.Pieter van Coller is tans die Hoof van Laerskool Skuilkrans en mnr. Wally Thiele die Beheerliggaamvoorsitter. Die skool het goed opgeleide personeel en ʼn dinamiese Beheerliggaam wat sorg dat hoë standaarde gehandhaaf word. Die leuse vir hierdie jaar is “Omgee, Opbou en Aanhou Streef”.

Baie oud-leerders van Laerskool Skuilkrans presteer besonder goed by verskeie hoërskole; is gereeld op die akademiese top-10 lyste en behaal provinsiale kleure in netbal, rugby, hokkie, swem en atletiek. Die skool word jaarliks geprys vir die akademiese standaard waarmee die Graad 8 leerders by die hoërskole aankom. Talle oud-skoliere is verkies in leiersposisies, op hoërskoolvlak en ook verder in hul loopbane. Bekende oud-skoliere sluit in Fourie du Preez en Pierre Spies, om net ʼn paar te noem.

​Laerskool Skuilkrans se 850+ leerders is bevoorreg om in vier tot vyf hanteerbare grootte klasse per graad skool te gaan. Daar is tans 41 onderwysers in die skool, waarvan 23 departementele poste is en 18 gedra word deur die Beheerliggaam.