Boodskap van die Hoof

Dankie dat u ons webtuite besoek om meer inligting te bekom oor Laerskool Skuilkrans.  Hierdie webtuiste reflekteer grootliks in beeld die sukses op akademiese-, kulturele- en sportgebied wat gekom het van leerlinge, personeel en ouers se ingesteldheid van omgee.

By Laerskool Skuilkrans glo ons in voortreflike adademiese onderrig, geesdriftige sportbeoefening, verrykende kultuurbelewing, waardegedrewe karakterontwikkeling, goeie discipline en streef ons die Ghristelike lewensbeginsels na en gee ons ‘n ereplek vir Jesus.  ‘n Ideaal is om binne ‘n gebalanseerde Afrikaanse skoolmilieu ruimte te skep om die unieke aard van elke leerder te laat gedy en hulle as blinkoog kinders die toekoms in te stuur.  By Skuilkrans kom die belange van die kind eerste en glo ons dat wat kinders in liefde leer, vergeet hulle nooit nie.

Ons is trots om te sê dat ons goed opgeleide personeel en ‘n dinamiese Beheerliggaam het wat dit moontlik maak om hoë standaarde te handhaaf.

By Laerskool Skuilkrans streef en glo ons in:

S Saamstaan maak wenners
K Karakterbou
U Uitnemendheid
I Inspirasie vir ander
L Lojaliteit
K Konsekwentheid
R Respek
A Aanvaarding
N Navolgenswaardige voorbeeld
S Sy (Jesus) Woord

Mag Laerskool Skuilkrans vir u en u kind ‘n ryke en blywende ervaring inhou waar u en u kind gelukkig sal wees.

Pieter van Coller
Hoof