Die volgende dokumente moet die inskrywingsvorm vergesel:


  • Geboortesertifikaat (Graad RR – 7)
  • Immuniseringskaart (Graad RR – 3)
  • Oorplasingskaart (Graad R-7)
  • Rapport (Graad R-7)
  • Bewys van adres

Let Wel: Alle inskrywingsvorms moet vergesel wees van die genoemde dokumente, en moet per hand by die skoolkantoor ingehandig word so gou as moontlik.

Geen inskrywingsvorm sal sonder die genoemde dokumente aanvaar word nie.

Inskrywingsvorm 2018


Kry hier ‘n afskrif van ons Inskrywingsvorm vir 2018.

 

Naskoolsentrums Inskrywingsvorm


Kry hier ‘n afskrif van ons Naskoolsentrums Inskrywingsvorm.