Vorms

Die volgende dokumente moet die inskrywingsvorm vergesel:

Afskrifte van beide ouers se ID dokumente
Geboortesertifikaat (Graad RR – 7)
Immuniseringskaart (Graad RR – 3)
Oorplasingskaart (Graad R-7)
Rapport (Graad R-7)
Bewys van adres

Let Wel: Alle inskrywingsvorms moet vergesel wees van die genoemde dokumente, en moet per hand by die skoolkantoor ingehandig word so gou as moontlik.

Geen inskrywingsvorm sal sonder die genoemde dokumente aanvaar word nie.

Laerskool Skuilkrans

Inskrywingsvorm 2018

Kry hier ‘n afskrif van ons Inskrywingsvorm vir 2018.

Laerskool Skuilkrans

Naskoolsentrums Inskrywingsvorm

Kry hier ‘n afskrif van ons Inskrywingsvorm.