Kontak Besonderhede

Bestuur
Druk op die betrokke naam hieronder vir kontak besonderhede.


Voorsitter
Hoof
Adjunkhoof
Akademie Senior Fase
Akademie Senior Fase
Akademie Junior Fase
Opvoedkundige Hulpdienste en Dissipline
Voorsitter
Hoof

Mnr W Rothmann

hoof@skuilkrans.com

Adjunkhoof
Akademie Senior Fase

Me M Fourie

dps@skuilkrans.com

Akademie Senior Fase

Me J Lubbe

Akademie Junior Fase

Me J Brittz

dpj@skuilkrans.com

Opvoedkundige Hulpdienste en Dissipline

Mnr A Schutte

hoddpo@skuilkrans.com

Administrasie
Druk op die betrokke naam hieronder vir kontak besonderhede.


Admin
Ontvangs
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Vroeë Kinderontwikkeling
Admin

Me L van Staden

admin@skuilkrans.com

Ontvangs

Me M Pretorius

ontvangs@skuilkrans.com

Graad 1

Me S Bester

gr.1@skuilkrans.com

Graad 2

Me L Swart

gr.2@skuilkrans.com

Graad 3

Me M Rawbottom

gr.3@skuilkrans.com

Graad 4

Me Z Fourie

gr.4@skuilkrans.com

Graad 5

Me S Mouton

gr.5@skuilkrans.com

Graad 6

Me A Wagenaar

gr.6@skuilkrans.com

Graad 7

Me A van Coller

gr.7@skuilkrans.com

Vroeë Kinderontwikkeling
Ander
Druk op die betrokke naam hieronder vir kontak besonderhede.


Sport
Finansies
Debiteure
Media
Sport
Finansies
Debiteure
Media
Besoek Ons


Adres:
​Straatadres: Gracelaan 36, Murrayfield, 0184
Posadres: Posbus 72055, Lynnwoodrif, 0040
Kontaknommer: 012 803 7103/4
Faksnommer: 012 803 3198

GLO EN STREEF