Beheerliggaam

BL POSISIE

NAAM & VAN

Skoolhoof

Mnr. Wouter Rothmann

Voorsitter

Mnr. Ralton Naidoo

Onder-voorsitter

Fasiliteite & terrein

Mnr. Jan Breet

Tesourier/Finansies

Mev. Liza de Koning

Sport

Mnr. Guillaume Kruger

Kommunikasie en Bemarking

Mnr. Ockert Kruger

Akademie, Sport & Kultuur

Mev. Maranda Fourie

Akademie

Mev. Janet Brittz

Verhoudings & samewerking

Mev. Zelda Fourie

Sekretaris

Mev. Lynnette van Staden

Fasiliteite en terreine

Mnr. Josias Zerwick

Boodskap van die Beheerliggaam

Dit is ‘n absolute voorreg en eer om as Skuilkrans Beheerliggaam (BL) diensbaar te wees aan ons skoolgemeenskap! Dis vir ons ‘n voorreg om saam met die skoolbestuur, die personeel, en ons ouers, vir ons kinders ‘n plek van geborgenheid, veiligheid, gemeensaamheid, en natuurlik SKUILIE-IDENTITEIT te kan skep.

Die plig van die BL is om op tree in die beste belang van ons skoolgemeenskap.  Ons streef daarna om te verseker dat daar gesonde bestuurs- en finansiële praktyke by die skool toegepas word.  Ons streef ook daarna om ‘n platform te skep waar almal se STEM tel en waar BYDRAES aangemoedig en waardeer word.

Ons leef in ‘n tyd waar kinders, ouers, die skoolbestuur en personeel gedurig gekonfronteer word met nuwe uitdagings, waarvan COVID-19 seker bo-aan almal se lysie is.  Ons leef in ‘n tyd waar ons identiteit, ons standpunte, ons geloof en aanslae uit alle oorde verduur.  Dis ‘n tyd waar onsekerheid oor ons kinders se toekoms die potensiaal het om ons harte laat saamtrek en krimp van vrees!  Die BL wil u egter bemoedig met hierdie woorde uit Jesaja 30: 15 “…In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag…”

Ons versoek aan elkeen van ons ouers,  personeel, kinders en  breër skoolgemeenskap om voort te gaan met julle betrokkenheid by die skool, wees rustig in tye van onsekerheid en kommer,  wees stil  voor aanslae en konfrontasie en vertrou dat ons skool in veilige hande is!  Wanneer van ons verwag word om rekenskap te gee van ons identiteit, standpunte en geloof kan ons met oorgawe hierdie woorde uiter:

#SKUILIE-TROTS

#TEAMAWESOME

#EMMANUEL (God Met Ons)

Ons wil elke ouer, kind en personeellid van Laerskool Skuilkrans bedank vir u vertroue in ons as BL.  Dankie dat u ons toelaat om ook deel te kan wees van hierdie besonderse SKUILIE-FAMILIE waar ons wil WERK, wil LEEF, wil GLO en wil STREEF!

Skuilkrans Beheerliggaam

Covid 19 Protocol

Covid 19 Beleid

GLO EN STREEF