Onderriggelde

DRUK OP DIE DOKUMENT OM TE LEES

Jaarlikse Begroting

Daar word jaarliks gedurende November ʼn begrotingsvergadering by die skool gehou, waartydens die begroting en voorgestelde skoolgeld aan die ouers voorgelê word vir goedkeuring. Die skoolgeld word gebruik om vir al die leerlinge van die skool die bes moontlike opvoedkundige geleentheid te skep. Die begrote inkomste uit skoolgeld vir 2016 was R10m.

​Laerskool Skuilkrans se skoolgeld is aansienlik laer as ʼn aantal ander Afrikaans-medium skole in die omgewing, wat dit baie bekostigbaar maak vir die gemeenskap. Die betaling van skoolgeld is wetlik verpligtend. Waar ouers nie finansieel instaat is om skoolgelde betaal nie, kan hulle jaarliks aansoek doen vir subsidie. Die subsidieproses word noukeurig volgens die Skolewet bestuur en tydens die aansoekproses word van ouers verwag om hul finansiële posisie aan die skool beskikbaar te stel.

​Wanneer ouers nie skoolgeld betaal of aansoek doen vir subsidie nie, kan verdere stappe teen hulle geneem word, wat insluit dat hulle geswartlys word of aan ʼn prokureur oorhandig word vir dagvaardiging.

​By Laerskool Skuilkrans word daar baie streng finansiële bestuur toegepas om te verseker dat fondse op die mees ekonomiese en effektiewe manier aangewend word.

GLO EN STREEF