Kultuur

Voortrekkers


Dis lekker by die Voortrekkers!

Suiderkruis en Skuilies loop ‘n lang pad saam.

Die Voortrekkers is `n klomp maats wat bymekaar kom om in spanne saam te werk. Daar is `n oom of tannie wat die Voortrekker offisier is en hulle reël die byeenkomste. Elke jaar pak ons heerlike programme aan en werk saam aan die Voortrekker werk. Daar is weeklikse byeenkomste vir die spanne. Dan is daar elke vakansie opwindende kampe. Daar is verskillende programme vir kinders van verskillende ouderdomme. By die groot kampe is dit kinders van verskillende skole wat saam kamp. Suiderkruis se eie kamp is die kommando kamp en dan gaan ons almal saam vir `n naweek êrens heen om die werk wat ons deur die jaar gedoen het te toets en om daar mee te spog.

Span kampe en uitstappies is ook `n groot deel van ons “werk”! Dis baie lekker om `n plek soos die Voortrekkermonument of Paul Kruger se huis saam met `n klomp Vories te besoek. `n Mens leer baie van ons Afrikaners en die land se geskiedenis en van jouself, terwyl ons die Here dien.

Kom loer in en kyk self hoe lekker dit is!

Skitterfees


In plaas daarvan om net te babbel, word die Skuilies aan die begin van elke jaar die geleentheid gebied om te skitter op verskeie, interessante wyses. Alle leerders van Graad 1 – 7 mag deelneem. Massa deelname word aangemoedig. DIY, kulkunsies, instrumente, liedjies, dansies, drama, praatjies en selfs mimiek bied leerders die geleentheid om ten volle te skitter. Elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat.

Leesweek


Die leesweek word in kwartaal een gehou. Elke dag word ‘n aktiwiteit aangebied om leerders aan te moedig om te lees, byvoorbeeld besoeke deur skrywers, boekopvoerings, die aantrek soos boekkarakters, leesmarathon en boekuitstallings.
Drama


Laerskool Skuilkrans beskik oor 2 dramagroepe. Leerders kom vir oudisies vir deelname aan kompetisies. Diegene wat nie gekies word nie, ontvang steeds afrigting en neem deel aan opvoerings tydens ander geleenthede, byvoorbeeld Paasdiens, Hemelvaart, Erfenisdag en Kersdienste.

Leerders kry voortdurend die geleentheid om oudisies vir nuwe produksies af te lê.

​Dramakompetisies:

Pretoria Eisteddfod:

Die dramagroep (Gr 4 -7) skryf in vir die kompetisies.

Ander afdelings waarvoor leerders ingeskryf word is: Formele en gedramatiseerde poësie, onvoorbereide lees, monoloë, ens.

Die Pretoria Eisteddfod word gewoonlik tydens April/Mei aangebied.

​Pierneeffees:

Die dramagroep (Gr -7) skryf in vir die kompetisies.

Ander afdelings waarvoor leerders ingeskryf word is: Formele en gedramatiseerde poësie, onvoorbereide lees, monoloë, ens.

​Die Pierneeffees word gewoonlik in April aangebied.

​Die Pretoria Kunsvereniging-kompetisie:

Dit word gewoonlik in Augustus aangebied.

Leerders kan inskryf vir voorgeskrewe of eie poësie.

Skuilkrans se musieksentrum skryf ook leerders in en die Seniorkoor neem ook deel.

​Pretoria Schools’ Speech Festival:

Massadeelname deur leerders word aangemoedig. Engelse gedigte word voorgedra en deelnemers kan ook onvoorbereid lees. Elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat. Die Festival vind in September plaas.

VCSV


Vind elke Woensdag tydens tweede pouse in die saal plaas. Daar word saam gesing en ‘n boodskap word gelewer. Verskeie uitreikgeleenthede na byvoorbeeld ouetehuise word gereël.

Daar word elke jaar in die eerste kwartaal ‘n verwelkomingspartytjie gehou vir alle nuwe leerders vanaf graad 2 – 7. So maak ons seker dat al ons nuwe Skuilies vinnig inskakel en deel word van ‘n skool met hart.

Redenaars


Leerders kry die geleentheid om aan verskeie redenaarskompetisies deel te neem:

– ATKV Redenaars:

‘n Beredeneerde toespraak asook onvoorbereide toespraak (Gr 6/7) word gelewer. Die eerste rondte word gewoonlik gedurende April gehou.

– Radikale Redenaars:

Leerders kan inskryf vir verskillende afdelings soos: beredeneerde toesprake, verwelkomingstoespraak asook voorbereide lees. Toesprake kan in Afrikaans of Engels gelewer word. Spanredenaars word ook aangebied. Die kompetisie vind in Augustus/September plaas.

​Leerders mag ook inskryf vir spanredenaars. Rondte een vind in Julie/Augustus plaas.

​- Abe Bailey Tweetaligheidskompetisie:

Graad 6 en 7 leerders kry die geleentheid om ‘n toespraak in Afrikaans en Engels gekombineerd te lewer. Die doel van die kompetisie is die bevordering van tweetaligheid en word in Junie aangebied.

​- Skuilkrans Public Speaking Competition:

Dit is ‘n interne kompetisie vir Graad 4-7. Uitdunne word in klasverband gehou en ‘n gala-aand word gehou waar 20 finaliste optree. Dit vind gewoonlik gedurende Mei plaas.

Podiumpret


Leerders kan inskryf vir verskeie soorte toesprake, lees, asook spanredenaars.

Skoolkoerant


​Laerskool Skuilkrans se skoolkoerant, Kransnuus, het in 2015 die eerste keer verskyn met behulp van agt ywerige joernaliste as redaksielede.

In 2016 haal Kransnuus die top vyf in Gauteng se Beeld skoolkoerantkompetisie .

In 2022 is die gr7 redaksielede steeds ywerig besig om nuus te versamel en verskyn die koerant twee keer ‘n jaar.

GLO EN STREEF