Ons Mediasentrum

Die mediasentrum beskik oor ongeveer 14000 boeke waaronder ensiklopedieë, storieboeke (fiksie) en vakliteratuur, wat verdeel word in ‘n juniorafdeling en ‘n seniorafdeling. 

Ons teken in op verskeie opvoedkundige tydskrifte, wat hoofsaaklik op kinderliteratuur gemik is soos: Minimag, National Geographic se Kids, Animal Talk en Supernova.

MEDIA- EN DIENSKOMITEE

Daar word jaarliks ‘n mediakomitee aangestel wat uit graad 6 leerders bestaan.

Hul verleen hulp aan die leerders in die mediasentrum gedurende pouses.

INLIGTING VIR OPDRAGTE

Leerders in meer senior grade, kry opdragte waarvoor hulle inligting benodig.

Die mediasentrum vervul ‘n belangrik rol om inligting te vind. Inligting word geselekteer uit boeke, pamflette, tydskrifartikels en op die Internet.

Leerders is steeds self verantwoordelik om deur die informasie te werk en fotostate te maak. Die inligting wat nie in boekvorm is nie word dan afgerol.

SKRYFBEHOEFTES

​Die basiese skryfbehoeftes is in die mediasentrum beskikbaar.

Skryfbehoeftes soos penne, potlode, skerpmakers, liniale, gom, uitveërs en verskeie kleure en groottes (A4, A3 en A2) kartonne word te koop aangebied.

GLO EN STREEF