Musieksentrum

Agtergrond


Nadat die Onderwysdepartement in 1965 alle musieksentrums landswyd gesluit het, het ons musieksentrum geprivatiseer en gaan sedertdien volstoom voort. Hier word leerlinge uit alle oorde van Gauteng onderrig. Beginners vind baie baat by die Muzikid-kursus en begin dikwels die kursus tesame met ‘n solo-instrument. Laer-en Hoërskoolleerlinge van talle verskillende privaatskole, departementele skole en tuisskool-leerders skakel in en word deel van ons familie in musiek.

Laerskool Skuilkrans se musieksentrum het tans vyf veelsydige, talentvolle onderwysers

Personeel


Me F Bredenkamp

Me F Bredenkamp

Sentrumhoof

Me I Fiedelde

Me I Fiedelde

Me D Grobler

Me D Grobler

Mnr M Kriek

Mnr M Kriek

Me A Petrick

Me A Petrick

Onderrig


Musiek is ‘n onderwerp wat sinoniem is met breinontwikkeling. Daar is wetenskaplike bewyse dat babas selfs vanuit die baarmoeder musiek kan hoor en voel. Juis om hierdie rede is dit belangrik dat ‘n kind op ‘n baie vroeë ouderdom blootstelling aan musiek as ‘n addisionele “taal” behoort te geniet.

By die musieksentrum word leerders aangemoedig vanaf die ouderdom van vier jaar om met vroeë musiekontwikkeling te begin. ‘n Gratis demonstrasieklas, of musiekgereedheidstoets is beskikbaar by enige van ons onderwysers, vir alle kinders vanaf die ouderdom van vier, om vas te stel of die kind gereed is vir groepsklasse en/of solo-klasse.

Die algemene musiekontwikkelingsgroepsklasse (Muzikid) gee blootstelling aan ‘n wye verskeidenheid instrumente, indien daar nog nie ‘n keuse gemaak is rondom ‘n sekere instrument/e nie. Gedurende die verloop van hierdie kursus, kom leerders gou-gou agter by watter instrumente hulle meer aanklank vind. Op hierdie stadium kan die leerder dan met privaatklasse by een van ons spesialis-musiekonderwysers begin.

Lesse word nou een of twee maal per week onderneem deur die leerling en onderwyser, sodat die basiese tegnieke van die gekose instrument, bemeester kan word. Hierdie praktiese lesse duur gewoonlik dertig minute per les, of ‘n vasgestelde tyd soos ooreengekom.

Teorie en Wiskunde-ontwikkeling gaan hand-aan-hand. Leerders wat dertig minute praktiese lesse neem, word aangemoedig om ook ‘n teorieles op ‘n weeklikse basis by te woon. Hierdie lesse word, indien moontlik, in groepsverband aangebied en leerders word aangemoedig om die teorie met mekaar te bespreek en mekaar te help, onder leiding van die musiekonderwyser/es.

Wanneer die leerlinge goeie vordering toon, word daar met die ouers kontak gemaak rakende moontlike optredes, eisteddfods, kompetisies, eksamens, feeste en kampioenskappe.

Instrumente


Viool

Tjello

Klavier

Klawerbord

(Keyboard)

Kitaar

Baskitaar

Trompet

Sang

(Vocal Coaching)

Blokfluit

Saksofoon

Musiekteorie

Ensemble-groepe


Klavier

(duette/trios/kwartette)

Sang Ensembles

(duette/trios/kwartette)

Ook beskikbaar:

● Viool ensemble (groep)
● Tjello ensemble (groep)
● Kitaar ensemble (groep)
● Blokfluit ensemble (groep)

Sentrumkonserte en jaarlikse prysuitdeling


Ons sentrum hou gedurende die eerste, tweede en derde kwartaal ‘n interne konsert wat gewoonlik in Laerskool Skuilkrans se skoolsaal plaasvind vanaf 18h00.

Hier kry leerders (beginners wat hard gewerk het en al ‘n stukkie kan speel) en meer gevorderde leerders die geleentheid om voor mekaar en sentrumleerlinge se familielede op te tree.

Die konserte is van onskatbare waarde, want kinders hou daarvan om mekaar te volg en op hierdie wyse te leer.

Gedurende die vierde kwartaal is daar ‘n prysuitdeling waar die leerders geprys word vir hulle jaar se getroue werk. Sertifikate en trofees word, dienooreenkomstig die prestasie, uitgedeel ter aansporing.

Leerders wat goed vorder, word gereeld vir eisteddfods, kunswedstryde, kunstefeeste en kompetisies ingeskryf. Ons leerders presteer uitstekend by hierdie geleenthede en word gereeld genooi om by Galakonserte en “Showcase”-optredes deel te neem.

2019 se Musieksentrum Pryswenners

Jong Beginners: Groepsklasse


Muzikid is ‘n gewilde kursus wat Afrkaanse en Engelse beginners van Laerskool Skuilkrans- en omliggende skole lok om saam musiek te maak vanaf die aanvangstadium van musiek.

Hierdie top-internasionale program gee kinders ‘n voorsprong vanaf die eerste klas. Die kursus is saamgestel en ontwikkel deur spesialiste in die musiek- en opvoedkundige- sektore gedurende die laaste sewe dekades en is gebaseer op ‘n Japanese, praktiese leer-metode.

Beginners, so jonk as vier jaar oud, snap die eenvoudige stap-vir-stap-met-herhaling-proses. Vanaf sesjarige ouderdom is die ontwikkeling ietwat vinniger met ‘n bykomende energieke interaksie.

Met ouers wat deel vorm van die klas, help die familiêre interaksie die kind om konsepte makliker te snap.

Daar is ses werksboekies (elke 6 maande ‘n nuwe een) wat help dat die kinders opgewonde bly om alles in die boekie te kan bemeester. Na elke boekie word daar ‘n ophef gemaak daarvan dat die kind na ‘n nuwe boek vorder. Werksboekies word teen kosprys verkoop.

In die klas word gefokus op praktiese musiekleer en musiek-gehoorontwikkeling d.m.v. klavier, perkussie-instrumente en die stem en leer hulle vanaf die eerste klas om:
● saam musiek te kan lees en
● ritmes op perkussie-instrumente te speel.
● Verder sing hulle liedjies om ‘n grondslag te lê deur middel van die groot komponiste se musiek.
● geniet hulle die vriendskappe wat met mekaar gebou word, tesame met melodiese- en harmoniese ontwikkeling in ensemble-groepsituasies en
● help blootstelling aan verskillende instrumente hulle om uiteindelik die regte keuse te maak wanneer ‘n solo-instrument gekies word.

Teen die einde van die kursus kan leerders gewoonlik die volgende doen:
o Sê en speel meeste van die note op die klavier, melodies en harmonies, met akkoord strukture
o Herken en klap ritmiese patrone
o Komponeer sy/haar eie eenvoudige musiek
o Transponeer na ander toonaarde met gemak
o Lees en speel ingewikkelde ensemble musiekpartituur
o Geniet dit om musiek saam te kan maak

Kunswedstryde, Kunstefeeste en Kompetisies


Hier volg ‘n lys van instansies waar van ons leerlinge al deelgeneem en uitsonderlik presteer het:
● Afrikaanse Kunsvereniging, Pretoria;
● Pretoria Eisteddfod;
● Garsfontein Kunstefees;
● Arts @ Sussex;
● Bravura Kunstefees;
● Hartbeespoort Kunstefees;
● National Eisteddfod Academy;
● South African Talent Championships (SATCH) Provincial;
● South African Talent Championships (SATCH) National;
● South African Championships of the Performing Arts (SACOPA) Provincial;
● South African Championships of the Performing Arts (SACOPA) National;
● Talent Africa Regional;
● Talent Africa National;
● Sanlam Nasionale Musiekkompetisie (Hubert van der Spuy Nasionale Kompetisie);
● Phillip H. Moore Music Competition (3 rondtes) en die
● Atterbury Klavierkompetisie (3 rondtes)

Die sentrum het reeds sedert 1989 sestien keer leerders ingeskryf vir die Nasionale Sanlamkompetisie wat jaarliks vir Laerskool leerders in Kaapstad gehou word. Tans staan hierdie kompetisie bekend as die Hubert van der Spuy Nasionale Kompetisie.

Verskeie leerders neem musiek as vak tot Gr 12 en slaag met lof.

Ons leerders neem ook gereeld deel aan meestersklasse wat as deel van UP se Verrykingskursus aangebied word. Daar was selfs al van ons leerders wat optredes gehad het saam met die Johannesburgse Simfonie-orkes.

Eksamens


Vir die doeleindes van internasionale kwalifikasies, word leerders wat gereeld oefen en goeie vordering toon, aanbeveel vir praktiese- en teoretiese eksamens by die volgende instansies om die leer na sukses, stap-vir-stap te kan klim:

● UNISA
● Associated Board of the Royal Schools of Music, London (ABRSM)
● Trinity College, London
● Rockschool

By die Universiteit van Suid Afrika (UNISA), is daar ‘n menigte van ons leerders wat gereeld op die “Ererol” pryk. Om hierdie eer te kon behaal, moes so ‘n leerder op een van 2 maniere baie goed presteer het.
● Die minimum vereiste vir ererol by UNISA, is 90% vir ‘n praktiese eksamen.
● Die minimum vereiste vir ererol by UNISA, is 95% vir ‘n teoretiese eksamen.

Mev. Dalene Grobler skryf menige leerlinge in vir teorie-eksamens deur UNISA en behaal groot sukses met leerders wat nie net lof-punte behaal nie, maar ook soms die eer kry om op die ererol te pryk wat jaarliks in die musiektydskrif, Die Musicus, geplaas word.

Vir beide ABRSM en Trinity, word eksaminatore vanaf die buiteland ingevlieg om die leerlinge, wat vir eksamens ingeskryf het, te eksamineer. Die inskrywingsfooie en boeke wat deur die leerders aangekoop word, finansier die eksaminatore se vervoer- en verblyfkostes en is dus verpligtend wanneer leerders vir een van hierdie internasionale eksamens wil inskryf.

Daar is soms ‘n pryswennerskonsert, wat onder meer deur ABRSM en Trinity aangebied word, waaraan van hulle top-presteerders op uitnodiging deelneem.

Mathurada Jullamon neem viool en klavierlesse by Mev. Frances Bredenkamp vanaf 2001 tot 2006.

Sy neem op uitnodiging deel, as een van die soliste by een van hierdie prestige-geleenthede.

Mathurada ontvang twee goue medaljes vir die hoogste presteerder van beide haar graad ses viooleksamen en graad vyf teorie- eksamen in 2006.

Buitengewone Prestasies


● Annette Botha studeer in Stellenbosch. Sy neem fagot-lesse en is deel van die universiteit se simfonie-orkes.

● Jeandri Cloete word gekies om deel te neem aan die SANLAM Nasionale Musiekkompetisie.

● Ruben Denner bou sy talent uit en neem trompet-les by Affies Seuns. Hy speel ook in hulle orkes en tree gereeld saam met hulle op.

● Ivan van Zyl begin vroeg-vroeg met klawerbordlesse by Mev. Alida Petrick en wys sommer gou sy talent wat hy uitleef deur oefening en gereelde optredes. Sy vingers is soos soldate wat mars op maat van die musiek. Hy gebruik sy ritmiese, musikale talent om Hoërskool Die Wilgers op sy klawerbord te begelei tydens saal-openinge.

● Albert Wilsenach, nog ‘n oud-leerling van Mev. Petrick, is ‘n baie bekwame blokfluitspeler wat menige toekennings verwerf tydens sy Laerskoolloopbaan. Hy gebruik sy kennis wat hy opgedoen het met blokfluit en wend dit aan op saksofoon. Hy neem tans les by Hoërskool Menlopark en speel saksofoon in hulle orkes.

Saskia Kretchmann is in matriek. Sy begin op laerskool reeds met klavierlesse en neem steeds kitaar-en baskitaarlesse by Mnr. Michael Kriek.

Optredes buite die sentrum is al amper vir Saskia iets van die alledaagse lewe.

Sy neem Musiek as vak by die Afrikaanse Hoër Meisieskool, Pretoria en is in beide Affies Meisies se simfonieorkes en koor waar sy in beide musiekgroepe dien op hulle bestuur.

‘n Ware steunpilaar!

Ander onlangse, uitsonderlike prestasies


Mia Potgieter neem tydens haar graad 4-skooljaar deel aan die Afrikaanse Kunsvereniging Kunswedstryd Pretoria. Sy is afdelingswenner in twee kategorieë en verwerf die hoogste punt van die dag vir een van haar items.

Sy neem ook deel aan die South African Talent Championships (SATCH) in sang en kwalifiseer in 3 afdelings om op Nasionale vlak by SATCH deel te neem, waar sy die sentrum se naam hoog hou.

Tayla Schenach neem tydens haar graad 2-skooljaar deel aan die Afrikaanse Kunsvereniging Pretoria se kunswedstryd in sang.

Sy is afdelingswenner in 2 afdelings en verwerf die trofee vir formele sang in haar ouderdomsgroep.

Victor-Louis Bredenkamp begin reeds op die ouderdom van vier met Muzikid en viool.
Op die ouderdom van ses begin hy met klavierlesse by Mev. Marié Gaerdes.
Hy neem ook vanaf graad 1 deel aan verskeie kunswedstryde, kompetisies en kunstefeeste, word genooi om by pryswennerskonserte op te tree en wen trofees as meermalige wenner in verskillende afdelings op klavier, viool en in sang.
Hy ontvang vanaf graad 1 tot graad vyf ‘n kristalmedalje vir Top-10 junior instrumentaliste in die land by SATCH, waaronder hy tydens sy graad 5-skooljaar sy ouderdomsgroep se afdeling in viool wen.
Hy verwerf die tweede plek in beide klavier en in sang en word genooi om by die “Showcase” deel te neem met viool.
Victor-Louis ontvang meestersklasse in klavier by Professor Wessel van Wyk by die UP verrykingskursus en wen ‘n geldprys vir sy uitmuntende deelname.
Hy wen verder twee UNISA beurse wat hom toelaat om gratis vir sy volgende eksamens in beide viool en klavier te kan inskryf.
Vanaf 2014, word hy jaarliks op meriete uitgenooi om by verskeie kompetisies in die V.S.A. deel te neem deur SACOPA, SATCH en Talent Africa.

Sukses deur getroue werk


Die viool is ‘n wonderlike instrument waarmee mens talle fasette van emosies en tegniek uit kan beeld. Hoe meer jy oefen, hoe beter kan jy daarmee ekperimenteer en dit geniet.

Daniëlle Meyer is een van ons leerders wat vinnig gevorder het en geniet haar musiek baie. Dit is tot ‘n groot mate te danke aan die feit dat sy twee keer per week gaan vir lesse.

Daniëlle begin op 7-jarige ouderdom met vioollesse by Mev. Ingrid Fiedelde. Drie jaar later slaag sy reeds Graad 2 van die Associated Board of the Royal Schools of London. Sy is nou 12 jaar oud en is besig met Graad 5 stukke. Optredes help met selfvertroue en Danielle neem jaarliks deel aan die Arts@Sussex Festivals en die Duitse Skool se Kersmark.

Oud-musiekleerders wat uitstyg


Daar is min dinge wat vir ‘n onderwyser so baie beteken as wanneer ‘n oud-leerder sy suksesverhaal kom deel. Die musieksentrum by Skuilkrans het onlangs besoek en terugvoer van twee oud-leerders gehad wat uitsonderlik presteer het:

Charl de Villiers is vanaf 1986 tot 1990 ‘n klavierleerling van die eertydse musieksentrumhoof, wyle mev. Marié Gaeders. Gedurende hierdie tyd neem hy deel aan:

Talle Eisteddfod-kompetisies en die SANLAM Nasionale Musiekkompetisie vir laerskoolleerders;

Hy tree as solis op saam met verskeie orkeste.

Hy speel ook fagot.

Vanaf 1991 is hy ‘n student van Prof. Joseph Stanford by UP.

Tydens hierdie tyd wen hy talle beurse vir tegniek in klavierspeel.

In 2000 sit hy sy studies voort in Switserland.

Hy word vanaf 2003 tot 2009 aangestel as repititeur aan die Suricher Hochschule der Kunste.

Tans onderrig hy klavier in Zurich waar hy saam met sy vrou en twee kinders woon.  Hy gee ook gereeld konserte as kamermusikant en opera-begeleier.  Hy is voorwaar ‘n persoon waarop ons trots is.  

Van links na regs:

Eertydse-sentrumhoof, wyle Mev. Marie Gaerdes, Charl de Villiers met sy seuntjie en Victor-Louis Bredenkamp

Aimée Blom (née Porter) is ook ‘n oud-leerder wat groot hoogtes bereik:

Sy neem tydens haar kinderjare klavier en vioollesse en bereik verbasende resultate in beide instrumente.

Amy verskyn meermalig op UNISA se ererol vir klavier en viool.

Sy neem deel en word gekies as afdelingswenner van verskeie kunswedstryde, wat lei tot menige trofees wat verower word.

Met viool, neem sy deel aan die Phillip H. Moore Musiekkompetisie en vorder tot by die semi-finale rondte.

Sy verwerf verskeie beurse en studiebeurse wat begin by die Hennie Joubert Musiekbeurs, as een van drie top-presteerders vir haar graad 6-klaviereksamen.

 

 

Aimée palm verder die Ellie Marx herdenking-studiebeurs, die David Reunert-beurs, die SAMRO musiekbeurs, die UP nagraadse meesters-navorsingsbeurs, asook die Anton & Huberte Rupert-beurs in.

In 2016 en 2017 slaag Aimée beide die DipABRSM and LRSM (uitvoerende eksamens, viool) met lof.

Sy voltooi haar B.Mus. (2014-2017) en M.Mus. (2018-2019) studies cum laude aan die Universiteit van Pretoria met viool as hoofinstrument (onder leiding van Johanna Roos) en word bekroon met die medalje van die vise-kansellier en rektor as die algehele beste presteerder van die fakulteit van opvoedkunde in 2017.

Aimée ontvang vioolmeestersklasse van onder meer Zanta Hofmeyr (South Africa), Antoinette Lohmann (Nederland), Daniel Rowland (Engeland), Alissa Margulis (Duitsland), Frank Stadler (Oostenryk), Madeline Adkins (VSA), Nicolas Dautricourt (Frankryk), Louise Lansdowne (Engeland), Max Baillie (Engeland) en Fredrik Burstedt (Swede).

Gedurende 2019 is Aimée die konsertmeester van die Gautengse filharmoniese orkes (GPO).

Sy is ook konsertmeester van die Universiteit van Pretoria simfonie-orkes tydens 2014 en 2015.

Sy neem deel aan die Stellenbosch internasionale kamermusiekfees (SICMF) en

Is ‘n lid van die Suid-Afrikaanse nasionale jeugorkes (SANYO).

Aimée is tans ‘n ad hoc lid van die Johannesburgse filharmoniese orkes (JPO).

Sy is ‘n aktiewe kamermusiekmusikant en is ‘n permanente lid van die klavier-trio, Les Trois, wat eerste plek behaal in die ope afdeling van die nasionale SASMT Pretoria ensemble kompetisie in 2018 en 2019.

Sy speel verder altviool as derde instrument in kamermusiekgroepe.

Herman Pretorius is ook so ‘n oud-leerder wat uitblink:

Hy ontvang vanaf vyfjarige ouderdom sy musiekopvoeding op viool by Annemarie Swanepoel.

Vanaf 1998 ontvang hy sangopleiding onder leiding van Irmanda Roos by Laerskool Skuilkrans Musieksentrum.

In 2008 slaag hy sy Graad 7-ABRSM viooleksamen met lof.

In 2009, word hy konsertmeester van die Simfonia Juventi Jeugorkes onder die dirigeerstokkie van Prof. Fanie Jooste.

Vanaf 2009 tot 2017 is hy ‘n privaatstudent van Prof. Werner Nel.

In 2008 en 2009 wen hy die senior-sangafdeling van die Pretoria Eisteddfod.

In 2013 slaag hy sy UNISA Graad 8-sangeksamen met lof.

 

 

Hy word na die UNISA Musiek Beurskonsert genooi en ontvang die Du Toit-Van Tonder Musiekbeurs, die Johanna van der Spuy-toekenning vir die beste lewering van ‘n romantiese werk en die SAMRO/Deon van der Walt-toekenning. Hy ontvang verder die Nellie du Toit-prys, ‘n Hennie Joubert-toekenning en ‘n plek op die UNISA-ererol.

In 2014 voltooi hy sy UNISA Performance Assessment met ‘n A++-simbool.

Hy ontvang in dieselfde jaar meestersklasse by die Nederlandse bariton, Maarten Koningsberger, verbonde aan die Sweelinck Conservatory of Music in Amsterdam en die Centre de Musique Baroque de Versailles.

In 2015 ontvang hy meestersklasse by Jacques le Roux in Oostenryk.

Hy verwerf verder sy LLB aan die Universiteit van Pretoria en

Ontvang ‘n aanbod om ‘n Advanced Diploma in Opera aan die Universiteit van Kaapstad te gaan studeer onder leiding van George Stev.

 

Oud-leerders wat B.Mus- en/of nagraadse kwalifikasies in musiek het


Anine Erasmus

Carli de Villiers

Charl de Villiers

Marianne Simpson

Madaleen Heykelman

Aimée Blom (née Porter)

Noelien Wilsenach

‘n Talentvolle, jong, opkomende pianis by een van ons kultuuraande.

Kontakbesonderhede


Straatadres:
Gracelaan 36, Murrayfield, 0184

Onderrigtye:

13h00 – 18h00 (weeksdae, per afspraak)

Kontaknommer:

Mev. Frances Bredenkamp (Sentrumhoof)

083 443 9990

E-Pos-adres:

francesviool@gmail.com

GLO EN STREEF