BELANKRIKE NOTAS

Eerste Kwartaal
 • Atletiek
 • Kransklop
 • Rugby Voorseisoen
 • Netbal Voorseisoen
Tweede Kwartaal
 • Rugby Liga
 • Netbal Liga
 • Hokkie Voorseisoen
 • Rugbyraai
Derde Kwartaal
 • Hokkie Liga
 • Krieket
 • Sagtebal
Vierde Kwartaal
 • Atletiek
 • Meriete aande
 • Rugbyraai
 • Begrotingsvergadering

Belangrike Datums

21 Mar 2022

Menseregtedag

15 Apr 2022

Goeie Vrydag

18 Apr 2022

Familiedag

‘n Nacho Average Opedag

‘n Nacho average opedag is gehou op Saterdag, 11 Junie 2022. Voornemende Skuilies en hul ouers is hartelik verwelkom by ‘n meksikaanse fees. Vlaggies, balonne, kaktusse, meksikaanse hoede en versierings was aan die orde van die dag. Elke leerder het ‘n LSK hoed, paspoort en ‘n knopie ontvang. Plakkers is versamel by die verskeie stalletjies en ‘n gratis pannekoek is aan die spesifieke paspoort houer toegeken wanneer al die nodige plakkers versamel is. 

Die llamazing dag was gevul met feestelike musiek, mimiek vertonings, ‘n opvoering deur die Graad 4 & 5 spreekkoor en ‘n ponie! Fees gangers is hartelik verwelkom deur Meneer Wouter Rothmann sowel as die hoofleiers, Emile Calitz en Naruscka Blignaut. Elke vakgebied is verteenwoordig deur middel van ‘n kleur, Graad 1 – 3 se verskeie komponente is uitgebeeld in klaskamers en die sportiewe Skuilies het ‘n helpende hand gebied deur voormalige Skuilies tou wys te maak aangaande verskeie sport vaardighede. Die sonnige dag het belangstellendes werklik visueel laat besef dat dit inderdaad ‘n fees is om ‘n Skuilie te wees!   

KRY DIE KRANSNUUS

DRUK HIER

SKOOLKOERANT

100% Skoolkoerant
Digitale Formaat

GLO EN STREEF