‘n Naskool met ‘n verskil

'n Naskool met 'n verskil

Laerskool Skuilkrans se beheerliggaam het onlangs ‘n nuwe eiendom aangekoop wat ons ondersteun om die naskole te ontwikkel en uit te brei om ons werkende ouers en leerders meer doeltreffend te kan ondersteun.

Die belangrikste is altyd die kinders se veiligheid en welsyn, maar terselfdertyd wil ons omsien na hulle opvoedkundige ontwikkeling.

Ons verdeel die onderskeie naskole in twee om meer spesifieke aandag aan die verskillende leerders te gee op hulle verskillende ouderdomsvlakke.

By die Junior naskoolsentrum eet, rus en speel die kleuters lekker. Ons voorsien gesonde middagetes asook verversings vir die kleuters.

Die naskool begin om 12:30 en sluit om 17:30 elke dag.

Ons is elke vakansie vanaf 07:00 tot 17:30 oop, behalwe tydens die Desembervakansie. Elke vakansie bied ons ‘n lekker vakansieprogram vir die kleuters aan.

By die Senior naskool is ons besig om te ontwikkel en uit te brei om vir die kind meer as net toesig te bied.

Ons skep ‘n milieu waar gekwalifiseerde onderwysers en/of onderwysstudente hul kennis kan gebruik om die kind in sy geheel te vorm en te ontwikkel.

Die uiteindelike doel is dat die personeel funksioneer as tutors wat die kind nie net ondersteun in huiswerk en werksopdragte nie, maar ook bydra tot heronderrig en vaslegging van dit wat hy/sy in hul daaglikse skoollewe ervaar.

Die visie vir die naskoolsentrum is om ‘n verlengstuk van die skool en die ouerhuis te wees in hierdie besige gejaagde lewe.

Ons twee gekwalifiseerde juffrouens werk tans aan ‘n Afrikaanse leesprogram asook Wiskunde ondersteuningprogram om ons leerders te verryk.

Kommunikasie met die skool en die ouers is van kardinale belang vir die sentrums.

Ons as naskoolpersoneel sien uit daarna om deel te wees van u kind se belangrike vormingsjare.

GLO EN STREEF