Netbal

Laerskool Skuilkrans Netbal

Missie


Die missie is om gelyke geleenthede aan alle jong spelers in ‘n veilige omgewing aan te bied sodat leerders betrokke sal raak in die spel om te kompeteer, afgerig te word, lewensvaardighede te ontwikkel en om sodoende hul volle potensiaal te ontdek.

Skuilkrans netbal is meer as net ‘n spansport. Dit is hier waar spelers bymekaarkom om vriendskappe te bou en vaardighede aan te leer om tot op die hoogste vlak ontwikkel te word.

Skuilies is bevoorreg om oor ‘n top afrigtingskorps te beskik. Daar word waardevolle bande tussen afrigter en speler gevorm. Wedersydse vertroue bring mee dat alle aspekte van die dogter holisties benader en ontwikkel word. Liefde vir die spel, dissipline, deursettingsvermoë, spanwerk, genot, pret en goeie vaardighede is ‘n paar voorbeelde wat die basis van hierdie noue band vorm.

Mini – Netbal

By Skuilkrans word Mini-netbal ( 0/7 – 0/9) en Liga (0/10-0/13) aangebied.

By Mini-netbal word die sportsoort en reëls bekendgestel aan die spelers, vaardighede aangeleer en ontwikkel, posisies geruil om aan almal soveel moontlike blootstelling te gee. Genot en ontwikkelingspeletjies vorm die kern van die leerproses.

Daar word ook met ‘n nommer 4 bal gespeel en korter pale word gebruik.

Diamond A1-liga.

Skuilies se 0/10-0/13 spanne is deel van die Diamond A1-liga.  Daar is in elke ouderdomsgroep A en B spanne. Daar word gepoog om geen speler verlore te laat gaan nie, maar om almal wat belangstel ten volle te ontwikkel.

Om dus aan almal speelgeleenthede te verskaf, word heelparty vriendskaplike wedstryde in die voorseisoen gereël. Spelers word aangemoedig om tot op die einde van die liga te oefen, mekaar te ondersteun en daardeur word vriendskapsbande versterk.

Skuilkrans is bevoorreg dat ons netbal oor die dienste van Louise du Plessis beskik. Hier volg ‘n paar van haar prestasies en ondervindings;

Netbal by Skuilies is beslis die plek waar jou dogter wil wees! Hier oefen, presteer, ontwikkel, lag en bou ons goue vriendskappe wat haar vir altyd, met liefdevolle herinneringe, na haar alma mater sal laat verlang.

GLO EN STREEF