Nuus & Gebeure 2020

Sportprestasies: Kwartaal 1

Netbal


0/12 en 0/13 spelers het aan die streeksproewedeelgeneem. Vyfspelers is deurna die Tshwane 1ste rondteproewe.

0/13 spelers: Angela Louw, LuaNeeb en Danica Dimitrova

0/12 spelers: Tanya Joubert en Chenique van der Walt.

Tanya, Angela en Danica is deurna die volgenderondte van die Tshwane proewe.

Atletiek


Tydens die Clusterbyeenkoms het HanneleenConradie (0/13) ‘n 1ste plek in die 800m behaal, en Arnold Smit (0/13) ‘n 2de plek in die 200m. Hierdieprestasies het hulledan die geleentheidgebiedomaan die Distriksbyeenkoms by HoërskoolSwartkopsdeelteneem. Hier het beideatlete ‘n 4de plekbehaal.deelgeneem word. Laerskool Skuilkrans skryf gewoonlik 4 – 5 spanne in gedurende hierdie toernooie.

Oefening vind twee keer per week plaas, vir 1 uur lank. Tydens hierdie oefeninge word basiese hokkievaardighede aangeleer waarop verder voortgebou kan word in die senior fase.

100% Skoolkoerant

Kransnuus

GLO EN STREEF