Boodskap van die Hoof

Om die regte skool vir jou kind te kies is nie altyd ‘n maklike taak nie.

Dit is daarom belangrik om na ‘n paar kern aspekte te kyk voordat u ‘n keuse maak. Laerskool Skuilkrans bied met trots die volgende:

  • Ons het ‘n unieke identiteit en karakter. Ons probeer nie soos ander skole wees nie.
  • Ons bied ‘n ruimte waarin kinders veilig, geborge en geliefd voel.
  • Ons het ‘n kindervriendelike omgewing waarin elke kind kan groei en ontwikkel op akademiese-, sport- en kultuurvlak.
  • Ons gee rigting in verandering.
  • Ons dien die gemeenskap.
  • Ons skool bied ‘n oefen plek vir die lewe.
  • Hier wil ons met ouers hande vat, om elke kind leiding te gee sodat elkeen hulle Godgegewe roeping kan ontdek.
  • Ons kernbesigheid is kinders.

Laerskool Skuilkrans is ‘n skool met ‘n unieke plattelandse karakter en uitstekende personeel, waar kinders kaalvoet die lewe kan geniet!

Vriendelike Skuilkrans Groete

Wouter Rothmann – Skoolhoof

Ons Skool Geskiedenis

Laerskool Skuilkrans is geleë in Murrayfield, Pretoria en is binne ʼn radius van 5km vanaf Meyerspark, Silverton, Die Wilgers,La Montagne en verskeie uitbreidings. Die skool is geopen in Januarie 1975 en was eers bekend as Laerskool Murrayfield voordat dit gedurende November 1975 verander is na Laerskool Skuilkrans.

Die skool se embleem bestaan uit ’n kandelaar met drie arms. Dit simboliseer die opvoedkundige vennootskap tussen God as middelpunt, met ouers en kinders aan weerskante. Die leuse van die skool is “Glo en Streef”.

Laerskool Skuilkrans streef na voortreflike akademiese onderrig, geesdriftige sportbeoefening, verrykende kultuurbelewing, waardegedrewe karakterontwikkeling en goeie dissipline. Dit is ʼn Afrikaans Christelike skool, maar sluit geen persoon met ander geloof, waardes en norms uit nie.

​Elke onderwyser en ouer onderneem om die skool se gedragskode te ondersteun sodat elke leerder ʼn regverdige kans gegun word om optimaal te ontwikkel en goeie landsburgers te word. Die ideaal van die bestuur is om binne ʼn gebalanseerde Afrikaanse skoolmilieu ruimte te skep om die unieke aard van elke leerder te laat gedy.

​Mnr. Wouter Rothmann is tans die Hoof van Laerskool Skuilkrans en Mnr. R Naidoo die Beheerliggaamvoorsitter. Die skool het goed opgeleide personeel en ʼn dinamiese Beheerliggaam wat sorg dat hoë standaarde gehandhaaf word. Die leuse vir hierdie jaar is “Aloe Sterker”.

Baie oud-leerders van Laerskool Skuilkrans presteer besonder goed by verskeie hoërskole; is gereeld op die akademiese top-10 lyste en behaal provinsiale kleure in netbal, rugby, hokkie, swem en atletiek. Die skool word jaarliks geprys vir die akademiese standaard waarmee die Graad 8 leerders by die hoërskole aankom. Talle oud-skoliere is verkies in leiersposisies, op hoërskoolvlak en ook verder in hul loopbane. Bekende oud-skoliere sluit in Fourie du Preez en Pierre Spies, om net ʼn paar te noem.

​Laerskool Skuilkrans se 850+ leerders is bevoorreg om in vier tot vyf hanteerbare grootte klasse per graad skool te gaan. Daar is tans 41 onderwysers in die skool, waarvan 23 departementele poste is en 18 gedra word deur die Beheerliggaam.

GLO EN STREEF