Vroeë Kinderontwikkeling

Skuilkrans Vroeë Kinderontwikkeling bestaan sedert 1993, as deel van die Laerskool Skuilkrans. Ons is geleë in Clydestraat 22, Murrayfield.

By die VKO streef ons daarna om Christelike waardes en norme te handhaaf.

Ons het 8 opgeleide onderwyseresse en 3 assistente wat help om elke kinderlyfie voorteberei vir formele onderrig

Elke kind is vir ons belangrik en word met liefde hanteer, daarom werk ons nou saam met ouer, spraak- en arbeidsterapeute wat op die die terrein is. Elke maatjie moet hier sy eie identiteit ontwikkel en ten volle sy potensiaal ontwikkel.

Gesprekgeleenthede/Oueraande
Ons bied verskeie geleenthede waar ouers hul kinders se vordering of enige ander sake met die klasonderwyseres kan bespreek.  Ouers is ook welkom om die skool te kontak indien daar enige ander vrae is.

Nuusbrief
Ons hou ook ouers op hoogte van sake d.m.v ons nuusbrief. Dit word weekliks uitgedeel of ge-epos.
Dit verskyn ook op die “School-Communicator”.

Laerskool Skuilkrans Ondersteuningstelsel
Terapeute van die Laerskool is ook beskikbaar om die kleuters te evalueer en skoolgereedheidstoetse te doen indien nodig.

Die volgende buitemuurse aktiwiteite word by die VKO aangebied:
Gimnastiek, swem, pottebakkery, ballet, golf, Voortrekkers, dans, judo, Micky Maths, Just Click, Playball en rugby.

Ons beskik oor ‘n naskoolsentrum op die terrein. Vir die gerief van die ouers is ons elke vakansie oop, behalwe Desembervakansie, dan sluit dit saam met die skool.

Buitemuurse Aktiwiteite
Vak Samestelling
WISKUNDE
Aktiwiteite uit KABV
Liedjies en Musiekaktiwiteite
Perseptuele aktiwiteite
Telrympies
Temabesprekings
Wetenskapeksperimente
Vryspel
Roetine

TALE
Aktiwiteite uit KABV
Stories
Dramatisering
Grootboeke/prente
Lees van prente
Bespreking van prente
Perseptuele aktiwiteite
Nuus
Gedigte/rympies
Musiek/liedjies
Temabesprekings
Bewegingsaktiwiteite
Roetine
Vryspel

LEWENSVAARDIGHEDE
Aktiwiteite uit KABV
Bewegingsaktiwiteite
Liedjies en musiek
Gedigte en rympies
Temabesprekings
Verjaarsdae
Roetines
Vryspel

GLO EN STREEF