Skuilkrosies

Skuilkrosies

Skuilkrosies is Laerskool Skuilkrans se Vroeë kinderontwikkelingsentrum. Die VKO bestaan reeds vanaf 1993, en van November 2021 staan die VKO onder die nuwe naam, Skuilkrosies bekend.

By Skuilkrosies streef ons daarna om Christelike waardes en norme te handhaaf.

Ons het 9 opgeleide onderwyseresse en 3 assistente.

Elke kind is vir ons belangrik en word met liefde hanteer, daarom werk ons nou saam met ons ouers. Elke maatjie moet hier sy/haar eie identiteit ontwikkel. Hier word ‘n lewenslange liefde vir leergekweek.

Weekbrief
Ons het ‘n Weekbrief wat ons weekliks aan elke graadgroep uitstuur. Daarop word ouers op hoogte gehou van die temas en interessanthede wat in die klas en graadgroep bespreek word. Alle ander belangrike inligting en datums word ook daar genoem. Die brief word weekliks per e-pos en op die klas se WhatsApp groepe aangestuur.

Laerskool Skuilkrans Ondersteuningstelsel
Terapeute van die Laerskool is ook beskikbaar om die kleuters te evalueer en skoolgereedheidstoetse te doen indien nodig. Ons het ‘n spraakterapeut en ‘n arbeidsterapeut wat weekliks skool toe kom om terapie te bied aan kleuters wat dit benodig. Dit is ‘n privaatdiens wat vir die gerief van ons ouers by ons skool aangebied word.

Skuilkrosies fokus elke kwartaal op 1 Grootmotoriese buitemuurse aktiwiteit en 1 buitemuurse aktiwiteit vir taalontwikkeling. Die onderwyseresse bied dit gratis aan na skoolure. Ons het ook buite-afrigters wat addisionele aktiwiteite aanbied. Die afrigters is onafhanklik van die skool en gebruik die perseël voor en na skoolure. Die aktiwiteite sluit in: Monkeynastix, Ballet/Dans, RSD Skills (rugby), Playball, Miki Maths, Just Click, Swem en Pottery. Ons Gr. R maats word ook betrek by skoolsporte soos mini-hokkie, bulletjie rugby, mini-krieket, ens.

Ons beskik oor ‘n naskoolsentrum op die terrein. Vir die gerief van die ouers is ons elke vakansie oop, behalwe Desembervakansie, dan sluit dit saam met die skool.

Vak Samestelling

Gr. RRR en Gr. RR volg die VLOA kurrikulum.

Gr. R volg die KABV kurrikulum.

Al die leerareas word geïntegreerde aangebied.

GLO EN STREEF